L'EVANGELI DEL DIUMENGE

La Santíssima Trinitat (C)Jn 16,12-15

Avui celebrem el misteri de la unitat de Déu i, alhora, de la seva subsistència en tres Persones iguals i distintes. Pare (creador), Fill (salvador-redemptor) i Esperit Sant (santificador): la unitat en la comunió i la comunió en la unitat.

Jesús ens revela un Déu que és Pare, Fill i Esperit Sant, un Déu que és amor, un Déu que vol la salvació de tots els homes. Tota la vida del cristià, des del seu baptisme fins a la seva mort, està marcada amb el segell de la Santíssima Trinitat.

Quan llegim els evangelis, descobrim que Jesús és atret per aquell a qui anomena el seu pare. Sovint es retira a la muntanya per resar. Al jardí de Getsemaní, la seva pregària serà: «Pare, no la meva voluntat, sinó la vostra». Un altre dia va dir: «El meu menjar és fer la voluntat del Pare». Així tota la vida de Jesús està plena del seu amor pel Pare.

Ser cristià és deixar-se guiar per la Trinitat de Déu i saber enfrontar les contrarietats de la vida d’una manera diferent, des de l’amor, que és la VERITAT PLENA.

Mn. Marcel NSANZINEZA