OBRES, MANTENIMENT I REPARACIONS A LA PARRĂ’QUIA

En l’article del full dominical del passat 17 de març d’enguany, es parlava de les obres de reparació i manteniment del conjunt d’edificis que conformen la nostra parròquia, fent especial esment de dues importants obres que s’han dut a terme en aquest últim semestre.

En una recent reunió del Consell de Pastoral, es va acordar posar en coneixement de tothom el cost econòmic de les obres que es realitzen i destinar la col·lecta del quart diumenge de cada mes, a aquesta finalitat. A tal efecte detallem l’import a continuació:

Factura del mes de gener:
Avaria a l’habitació del mossèn (degoters), substitució de les canonades d’evacuació i reparació de la teulada. 964,59 €
(Factura pagada)
Factura del mes de març:
Reparació d’avaria del desaigüe del wàter, lavabo i abocador de peu del magatzem que van provocar humitats a la casa del veí. 3.284,89 € + IVA

Cal dir que després de fer diverses gestions, l’assegurança no se’n farà càrrec.

Comissió d’Obres i Manteniment

L'EVANGELI DEL DIUMENGE

Diumenge de Pasqua (C)Jn 20,1-9

L’Evangeli ens mostra que Maria Magdalena va fer prova de coratge. No va tenir por de les amenaces que pesaven sobre els deixebles de Jesús. A primera hora del matí va a la tomba, però quan hi arriba, veu que està oberta i buida. Dedueix que el cos de Jesús ha estat retirat. Adverteix Pere i Joan; tots dos arriben davant la tomba buida; veuen el llençol aplanat; Pere està perplex. Però per a Joan, és diferent. Algunes paraules diuen la seva fe: «Veié i cregué».

El Crist ressuscitat compta amb el nostre testimoniatge en el lloc que és nostre. Ell vol que portem aquesta bona notícia a tothom que ens envolta. Avui demanem al Senyor que ens doni la seva força i alegria per revelar als més pobres la grandesa del seu amor.

Mn. Marcel NSANZINEZA