L'EVANGELI DEL DIUMENGE

3r Diumenge de PasquaLc 24,35-48

El desconcert dels dos deixebles que fugien de Jerusalem per anar cap a Emmaús és el nostre mateix desconcert quan hem tingut una forta dificultat. Aquests dos deixebles, la mateixa nit, retornaren a Jerusalem per comunicar als altres el que havien “vist i sentit”. El ressuscitat els recorda als onze el mateix que havia dit als dos d’Emmaús, que ja es veia a venir i que les escriptures ja deien que els justos molts sovint serien mal rebuts. Però hi afegeix una cosa nova, que Déu es posarà al costat dels que han estat fidels. Remarquem, per últim, que aquesta aparició els dóna una gran alegria..

Josep Escós i Sarsanedas (†)