L'EVANGELI DEL PROPER DIUMENGE

3r de Durant l'AnyLc 1,1-4; 4,14-21

L’Evangeli d’avui està compost de dos frag­ments.

• El primer parla del destinatari, que és Teòfil. Probable­ment un summe sacerdot fill d’Anàs (que ho fou després de la Resurrecció i Ascen­sió). En el temps que s’escriu l’Evangeli el temple ja era destruït i els sacerdots ja no exercien. Semblaria que una seva parenta (una néta: Joana) s’hauria afegit al “moviment de Jesús” i Teòfil pregunta què és tot això.

• El segon fragment és l’episodi de la sinagoga de Natzaret on Jesús, després de llegir un paràgraf d’Isaïes fa el seu discurs programàtic: se sent enviat a tots els que sofreixen, cecs, coixos, pobres…

Josep Escós i Sarsanedas (†)